Petten aan de Zee


Activiteiten en evenementen, plattegrond, cultuur, verenigingen enz, alles wat je over Petten wilt weten vind je hier.

Historie
Het dorp Petten licht pal aan de Noordzee. Het wordt tegen de zee beschermd door de reeds genoemde Pettemer Zeewering. In de 9e eeuw stond het reeds bekend als visserplaats en volgens de overlevering stichtte Willibrordus er al in de 7e eeuw een kerk.

De inwoners van Petten hebben der loop van de tijd al erg dramatische situaties meegemaakt. De eerste bekende catastrofe is die van 21 november 1421, toen het dorp door de beruchte Sint-Elisabethsvloed overspoeld werd. Het werd verder landinwaards herbouwd, maar zou nog herhaaldelijk door het water worden geteisterd, ondanks de dijken die de Pettemers aangelegd hadden.

In 1943 werd Petten door de Duitse bezetters volledig afgebroken. Ter nagedachtenis aan deze rampzalige gebeurtenis werd in het 'nieuwe' Petten een gedenknaald opgericht, waarvoor de stenen van de gesloopte 18e-eeuwse kerk gebruikt werden. Een ander monument houdt de gedachte aan de heer J.C. Bellis levend. Deze man hielp bij de ontvluchting per boot naar Engeland van ongeveer 150 mensen. Zelf werd hij naar een Duits concentratiekamp gevoerd. Hij heeft de oorlog niet overleefd.

Ondanks het feit dat Petten een 'jong' dorp is, treft men er toch enkele bezienswaardigheden aan. Het voormalige raadhuis van Petten (1748), dat ook onder de slopershamer van de Duitsers viel, had vier gevelstenen. Twee ervan werden bij de wederopbouw in 1947 verwerkt in de muur van het voormalige Pettemer VVV-kantoor. De derde werd ingemetseld in de muur van de in 1957 herbouwde kerk. De vierde gevelsteen zou volgens sommigen onder de vloer van het gebedshuis liggen. En van het in 1625 door de zee overspoelde Petten bleven verscheidene 16e-eeuwse grafstenen bewaard.

Het huidige Petten is een gezellige familiebadplaats, vlak bij de duinen en de polder gelegen. Bij een meertje in de duinen kan verpoosd worden, als de wind op het strand zelf te fors is. Deze plas, het bosmeertje genoemd, ligt in de Staatsduinen, een natuurgebied van 248 ha aan de noordzijde van het dorp.

Het vogelreservaat De Putten, een gebied met een oppervlakte van 20 ha, is een geliefde broedplaats voor ondermeer het visdiefje, de kluut en de tureluur. Er overwinteren ook verschillende vogelsoorten. Dit verklaart waarom het niet vrij toegankelijk is. In het domein liggen ondiepe vijvertjes, die zijn ontstaan door het afgraven van grond ten behoeve van herstellingen aan de Hondsbossche Zeewering.

(bron: Reizen door de Benelux: De Provincie Noord-Holland
Uitgave van: Heideland NV, Hasselt, België; Christoph Columbus Verlags AG; Lekturama/X580-27
Wat een pracht; Monumenten en Bezienswaardigheden in de gemeente Zijpe
Auteur: L.F. van Loo)